Gemengd landbouwbedrijf met aardappelverkoop


Historiek

In 1980 waren er 20 runderen aanwezig en werd er 15 hectare grond bewerkt Doorheen de jaren is het bedrijf uitgebreid. Zo werd er in 1985 reeds een aadappelloods gebouwd. Dit om de nodige stockage te kunnen doen en het jaar rond de klanten te kunnen voorzien van heerlijke aardappelen.

Daarnaast werd er ook steeds verder geïnvesteerd in het rundvee.

Oudere stallingen werden gerenoveerd en opslagcapaciteit voor ruwvoeders werd voorzien.

In 2007 werd een sorteer- en verwerkingsruimte voor aardappelen gebouwd en in 2015 een magazijn voor opslag stro en stalling van machines.

Het is nu de derde generatie die actief is op het bedrijf

Algemeen

Het gemengd bedrijf omvat een 220 stuks rundvee (belgisch witblauw ras) met een 100 ha grond. We onderscheiden drie verschillende grondsoorten nl. polder-, zand-, en dalgronden. Er worden voedergewassen (gras, mais en voederbieten) geteeld. Deze zijn bestemd voor de dieren op het bedrijf.

Daarnaast worden er ook suikerbieten en aardappelen verbouwd. Het overgrote deel van de veldwerkzaamheden worden in eigen beheer gedaan daarnaast wordt er ook beroep gedaan op gespecialiseerde hulp (loonwerk) wat vaak seizoensgebonden is.

Belgisch Witblauwe ras

Wereldwijd worden verschillende rassen van rundvee gekweekt om hun vlees. In ons land, en bijna uitsluitend hier, kennen we het Belgisch Witblauwe ras. Het is een ras met een exclusieve kwaliteit van vlees, nergens geëvenaard. De smaak en de structuur van het vlees zijn uniek. Het is bovendien zeer mager vlees.

Jaarlijks worden er een 75 kalveren geboren op het bedrijf.

Alle dieren (koeien, jongvee en stieren) worden – wanneer zij niet in de weide lopen- altijd ingestrooid opgekweekt.

De dieren worden opgekweekt met op het bedrijf geproduceerde grondstoffen aangevuld met eiwitrijk krachtvoeder.

Al deze stappen in de groei vallen onder het waakzame oog van ‘Belbeef’. Dit garandeert de consument het lekkerste en het veiligste rundsvlees. Het vlees is te verkrijgen bij de betere slager en supermarkt

Teelt en verwerking van aardappelen ‘Van het land naar de klant’


Op het bedrijf worden een 20-tal hectare aardappelen geteeld van het ras ‘bintje’. Maar omdat bintje een late soort is, wordt er eveneens een klein areaal van een vroege variëteit in het teeltplan voorzien. Zo kunnen de klanten het jaar rond voorzien worden van het eigen geteelde product. Belangrijk om een mooie goudgele aardappel te bekomen is de keuze van het perceel. Een deel van de gronden van het bedrijf zijn gelegen in de polder (grensgebied Belgie- Nederland), het zijn dan ook deze gronden die de voorkeur genieten. Pas om de 4 jaar komen de percelen in aanmerking om er aardappelen op te verbouwen. Verder spelen ook bemesting, gewasbescherming, rooien en inschuren een belangrijke rol. Al deze stappen worden dan ook in eigen beheer gedaan. Op die manier staan wij garant voor een goed product van eigen bodem.

Na de bewaring worden de aardappelen gesorteerd op grootte en uitzicht. Deze die niet voldoen worden als veevoeder gebruikt. De mooi gesorteerde en verpakte aardappelen staan dagelijks klaar voor de klant !

De automaat is 7-7 bereikbaar van 6 uur ’s morgens tot 22u30 ’s avonds. Een heerlijk product voor een eerlijke prijs

Sinds 2007 zijn we ook gestart met het verwerken van aardappelen. Dit onder hetzelfde waakzame oog voor kwaliteit. Er werd een heuse was- en verwerkingsunit gebouwd dit om de aardappelen te schillen en te snijden tot verse friet. De vers verpakte aardappelen en frieten worden gekoeld getransporteerd tot bij de klant.

Daarnaast gaat er op het bedrijf ook veel aandacht naar het milieu zo werd er een eigen waterzuivering gebouwd.

Aardappelautomaat :

  • Verschillende verpakkingen
  • Steeds vers product
  • Eerlijke prijs
  • 7/7
  • Gemakkelijk toegankelijk (mogelijk tot betalen met briefjes tot €20)

Verwerkte aardappelen :

  • Gesneden friet in 9 mm en 10 mm dikte
  • Geschilde aardappelen (van kriel tot bonken)
  • Verpakkingen van 5 en 10 kg
  • Vaccuum verpakt zonder toevoeging van bewaarmiddelen

Contact

Weststraat 6/a000
9180 Moerbeke (Waas), België

Volg de pijlen vanaf afrit Moerbeke E34

Gemengd landbouwbedrijf met aardappelverkoop